elbgenfrdeitrorusrtr

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πρόσκληση έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας την 26-5-2018

                                                                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                            ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Καλούνται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Καβάλας Μεταφορική-Τουριστική και Εμπορική Ανώνυμη Εταιρία», σε έκτακτη γενική συνέλευση την εικοστή έκτη (26η) Μαΐου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 09.00 π.μ στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στην Καβάλα, στην οδό Μητροπολίτου Καβάλας Χρυσοστόμου 4, για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα :

Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, πέντε μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ισάριθμων αναπληρωματικών.

            Σε περίπτωση κατά την οποία δεν γίνει απαρτία στις 26-5-2018, θα συνέλθει επαναληπτική Γ.Σ. στις 9-6-2018, στον ίδιο τόπο, ημέρα Σάββατο και ώρα 09.00 π.μ. με το ίδιο θέμα ημερησίας διάταξης, χωρίς νέα δημοσίευση.

Ο χρόνος για διαπίστωση της απαρτίας ορίζεται από 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απαρτία πριν την 10.00 π.μ., η συνεδρίαση θα αρχίσει με τη διαπίστωση της απαρτίας. 

Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 12η μεσημβρινή της προηγούμενης της Γ.Σ. ημέρας, όπως ορίζει ο νόμος.

         Οι μέτοχοι και οι τυχόν αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη γενική συνέλευση, πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό,  να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρία τα αποδεικτικά  καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της συνεδριάσεως της γενικής συνέλευσης.

                                     

                                                                     KΑΒΑΛΑ  2- 5- 2018

                                                              ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πληροφορίες/κρατήσεις

  • Πληροφορίες δρομολογίων

  • Κρατήσεις εισιτηρίων

  • 1